7. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

1. Wat willen we bereiken?

Oss is een krachtige gemeente. Een aantrekkelijke stad met prachtige kernen in een afwisselend buitengebied. Met onze ruimtelijke ontwikkeling ondersteunen we wonen, werken, recreëren, verplaatsen en natuur. We willen vooral onze kwaliteiten behouden en versterken. Dat vraagt steeds meer om goede afstemming tussen al die functies. En om het inzetten van onze ruimtelijke instrumenten om die kwaliteiten goed met elkaar te combineren.

Uitgebreide toelichting